Al for megen post
af Thor Frølich
<img src="http://www.abekat.net/images/postbudmedpakke.jpg" alt=""Gør med den hvad du vil"." />

“Her er en pakke til en anden”

Vi bor i et hus som tidligere ikke var beboet af os, men af andre mennesker. Disse mennesker modtog til vores store fortrydelse post. Post vi nu modtager, ofte og meget mod vores vilje. Mængden af legitim post vi får er mere end rigelig. Helst så vi at omverdenen ville ophøre med at kontakte os, så vi kan opdrage vores datter i et uskyldigt miljø, fri for skadelige påvirkninger, som økonomi, farver, musik og ikke mindst billeder af pistoler og videnskab. Jeg endog en gang tidligere har korresponderet med den øverstbefalende i det lokale postværk om selvsamme problemstilling. Fejlafleveringerne fortsætter ufortrødent, så jeg var nødsaget til at jage ørentviste ud af skrivemaskinen og forfatte et brev til den ansvarlige for områdets omdeling:

Hej Post-Obersturmbannführer,
Den er stadig gal. Vi får et par gange om måneden post til “Tidligere Beboer”. Det er vanvittigt irriterende. Nu gider jeg ikke skrive til Jer mere. Se at få den omadressering til at fungere!

Hilsen,

Thor Frølich

Jeg vil medgive at det ikke var historiens mest diplomatisk formulerede skrivelse, men jeg var ilter. Forbandet være mit sydlandske temperament! Til min store glæde lod svaret ikke vente på sig. Glæden skulle dog vise sig at være kortvarig.

Hej Thor
Jeg har nu gjort buddet ekstra opmærksom på problemet vedrørende jeres adresse! Buddet fortalte mig endvidere, at I ikke har navn på jeres brevkasse. I så tilfælde vil jeg bede jer om at få sat navn på brevkassen, da reglerne ellers byder buddet at returnere jeres post til afsenderen. Årsagen til denne regel er, at en evt. afløser ikke har nogen mulighed for at vide, hvem som er adressens rette beboere.

Skulle du fortsat opleve problemer ved omdelingen, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte mig igen.

Med venlig hilsen

Post Mann
Distributionsleder

Hov! Vores adresse er i stykker, viste det sig. Postbuddet gjorde blot sin pligt, når han/hun læssede uønsket post ind på vores gulv. Men var det nu også den hele sandhed? Nej. Ihvertfald ikke hvis man kan lide sandhed der har til huse i virkeligheden. Den type menneske er jeg for det meste. Min eneste mulighed var at skrive et hjerteskærende elektronisk brev fyldt til randen med eventyr, spænding og savn:

Hej Mester Postmester,
Jeg har med interesse læst dit brev, som på kaleidoskopisk vis bibragte hjemmet både megen glæde og undren. Det er pragtfuldt at buddet er blevet gjort opmærksom problemerne. Af hjertet tak. Dog giver det anledning til ængstelse at vedkommende mener vores adresse udstyret med brevkasse og at denne ydermere skulle være foruden skilt, endsige navn. Jeg stillede naturligvis straks sovsekanden forsigtigt fra mig og fór ud af døren efter at have læst og dernæst forstået dit brev. Dels for at finde den brevkasse nogen skulle have opsat uden min tilladelse (måske som supplement til vores udmærkede brevsprække), men også for at opsætte et nyt navneskilt som tatere eller natmænd måtte have bortstjålet i formiddagens mulm. Til min store fortrydelse lykkedes det ikke at finde brevkassen noget sted på matriklen. Havens virvar af planter og farver gjorde mig konfus og jeg måtte lade mig falde ned i det snegleinficerede græs for ikke at vælte. Lettet blev jeg dog under min kravletur ind igen ved at finde navneskiltet intakt umiddelbart over brevsprækken.
For at lette jeres arbejde har jeg annoteret et fotografi af vores indgangspartis geografi:

Her bor jeg. Du kan kigge ind til mig.

1) Navneskilt
På adressen boende personers navne. Herunder ikke husets tidligere beboer, hvis post vi ustandseligt modtager.

2) Brevsprække
Post bliver dagligt leveret igennem denne og det er vi glade for. Dog modtager vi væsentligt mere post end vi kan forbruge (se punkt 1).

3) Dørhåndtag
Virker næsten som det skal. Bliver sjældent brugt i post-sammenhæng.

4) Ringeklokke
Kan benyttes hvis husets beboere ønskes udsat for ringen.

Håber det er en hjælp. Hvis ikke, modtager vi gerne forslag til forbedring af vores infrastruktur.

Mvh,

Thor Frølich

Jeg håber meget ovenstående elektroniske brev nåede frem til Bestyreren af Postulatet. Det er dog ikke til at vide med sikkerhed. Jeg har intet hørt fra dem siden, men de første forsigtige prognoser melder om et normaliseret niveau af post til adressen. Hvis det skulle vise sig alligevel ikke at være tilfældet, må jeg jo skrive til dem igen og berette om dengang jeg brækkede begge øjenlåg fordi jeg skulle kigge på så mange konvolutter.