Dragør Posten – Flere Nyheder Fra Dragør
af Thor Frølich
Det er vores by, Dragør.

Dragør? Du er her allerede!

Sent sidste lørdag aften indløb meldinger om at Cthulhu atter var gået i land ved en af kommunens herlige strande. Den Aldrende Gud begav sig sporenstrengs til Vierdigets Skole, hvor han gjorde sig mægtigt umage med at forrette svære ødelæggelser på de i forvejen misholdte bygninger. Antageligt er fiskemændene i skolens kælder ansvarlige for den uheldige opmærksomhed. En større gruppe mennesker tilknyttet Sydstrandens Båd- og Plæneklipper-laug gik løs på den hærgende skabning med årer og birkeris og havde held til at jage utysket tilbage i bølgen den blå. Borgmester Kumlein Vindelöew takkede efterfølgende de tapre mænd og bød på kaffe og blødt brød på rådhuset. Den forurettede skoles elev udtrykte dog stærk utilfredshed med den allerede planlagte luknings nu pludseligt fremrykkede tidsplan.

Men hvordan skal det gå næste gang?
Her ses et kloakdæksel, som årvågne borgere har reddet fra de frådende vandmasser. “Tak, borgere”, synes det at sige!

Flere og flere borgere klager nu over den nyligt oversvømmede Dragør Gamle By. Fra visse beboeres side kræves der hævning og lænsning af, som flere udtrykker det “vores hjem i adskillige generationer”. “Visse vasse”, lyder det fra byrådet. Styret begrunder beslutningen med hensyntagen til almenvellet. Byens øgede indtægter i form af sommerhalvårets forventede dykkerturisme opvejer al rigeligt de gener der måtte være i forbindelse med enkelte borgeres helt eller delvist nedsænkede boliger.

Sent fredag aften modtog ordensmagten forlydender om 4 unge lømlers højlydte samtale på fortorvet udenfor Møller Jensen’s marketenderi. Et civilt vidne fra beboervagtværnet indtelefonerede rapporten og Indsatsgruppe “Zyklon” kørte straks mod brændpunktet. Da beredskabsvognen nåede frem var åstedet dog imellemtiden blevet forladt. Spor blev indsamlet, heriblandt tomme limonadeflasker og sågar et cigarretskod. På et pressemøde vil indsatsleder redegøre for de dramatiske begivenheder. Mere om det næste uge.

Vi har modtaget:
Nu må det være nok. Vi er mange her fra Dragør, som er trætte af naturvidenskabelig tyranni. Det er snart hver eneste dag, at vi på krystalapparatet eller i tidskrifter kan høre og læse om ubehagelige opdagelser og teorier om hvordan verden hænger sammen. Disse bliver arrogant fremført fuldstændig uden hensyntagen til hvad den almindelige borger måtte mene og føle. Det er på tide vi bliver hørt! Jeg foreslår at byrådet vedtager at indgive en officiel klage til videnskabsminister Helge Sander. Vi må stille krav om at den offentlige mening bliver taget i betragtning før teorier og forskningsresultater kan blive godtaget. Ellers risiskerer vi almindelige mennesker at blive sat helt uden for indflydelse i hvordan den verden vi allesammen bor i fungerer!
En Bekymret Borger