Ejerforeningen Himmlers Have
af Thor Frølich
Mangt en hund blev båret rundt på i de tidlige år.

Illustration fra ejerforeningens skabelsesberetning.

Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Himmlers Have, d. 27 marts 2007

1. Valg af dirigent
Formanden bød sædvanen tro velkommen med høje hyl og viften med foreningens blankvåben. Aftenens dirigent blev valgt ved en rask omgang “den som sabelspidsen sidder i”. En rørt Hester Kratbjörg takkede for den fine ære og kunne let blødende konstatere at generalforsamlingen var indvarslet i overenstemmelse med visse vedtægter.

2. Bestyrelsens beretning til godkendelse
Formanden forsikrede straks alle om beretningens ægthed og at “bestyrelsen skam havde mødtes indtil flere gange og til tider med hinanden”. Yderligere havde formanden flg. uddybende kommentarer til beretningen:
Den stærkt generende eskimokoloni i og omkring oliefyret er der langt om længe taget hånd om. En vaks repræsentant for kommunen fik gennet dem bort under påskud at skulle tælle og øremærke bestanden.

3. Godkendelse af årsregnskab 2006
Formanden henviste ivrigt til det udsendte reviderede regnskab og opførte nøgletallene med hånddukker. Af særlig interesse kan nævnes den forvirrende gravhund Kokse, som i den udmærkede forestilling repræsenterede den forsinkede opgørelse af de endelig udgifter i forbindelse med den lovpligtige sprøjtning mod Jætter. (Et referat af forrige sætning kan finde på sidste side).

4. Forslag fra bestyrelsen om at flytte cykelstativerne tættere på gadeplan
Bestyrelsen foreslog at cykelstativerne blev flyttet fra tørreloftet ned i gården. Meningerne var delte og afstemningen udviklede sig hurtigt til håndgemæng. Cykler blev herefter forbudt med en vedtægtsændring. Tørreloftet må fremover kun bruges til den oprindeligt tiltænkte modning af skinker.

5. Forslag fra bestyrelsen vedr. klager om støj
Støjen er tilbage, som mange af Jer har bemærket. Malmbruddet i naboejendommen har genoptaget arbejdet og det larmer, som kun brydningen af malm kan. Formanden har allerede skrevet adskillige breve til kommunen, ejeren af bruddet og paven. Foreløbig uden andet resultat end en fjernvelsignelse fra Vatikanet, som stærkt mistænkes for at være en standardskrivelse. Bestyrelsen foreslog derfor at sælge ud af hele foreningens malmbeholdning, for at tvinge prisen i bund, så firmaet der står for driften er nødsaget til at lukke. Alle på nær halvdelen stemte for forslaget.
*
6. Godkendelse af budget for 2007 og fastsættelse af a conto betalinger*
Budgettet blev godkendt under forudsætning at posten med benævnelsen Hovedsalat og anden esoterica (stor 435.000,-) bliver redegjort grundigt for i en følgeskrivelse.

Han er god med ædle metaller. Hvis I forstår sådan en lille een?!
Den nyvalgte buttede og gyldne kasserer.

7. Valg af bestyrelse
Bestyrelsen blev væltet (med disses samtykke) og man valgte af juridiske og skattetekniske årsager at lade hvervet overgå til små statuer af de nu forhenværende medlemmer. Alle beundrede statuerne og blev enige om at de var meget vellignende. Statuerne takkede.

8. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslog genvalg af Satan, Goldstein, Boellemis & Kathmandu, Revisorer og Sminkør A/S, hvilket forsamlingen tilsluttede sig.

  1. Eventuelt
    Under ‘eventuelt’ havde Leonora Sauron-Paddington bedt om ordet. Da de fleste var enige om at dennes forslag om sæder på reposerne til gangbesværede var kedeligt formuleret afbrød formanden og hun blev forment adgang til fremtidige forsamlinger.
    Formanden takkede for god ro og orden og alle gik hvert til sit. Deres. hjem.