Fye og foej
af Thor Frølich

Hr. Mørks sidste skriv om hans forfaders bedrifter inspirerede mig til at gå på loftet. Deroppe fik jeg den ide at gå ned igen og rode lidt i kurven med klanens klenodier og habengut, som står i min stue. I kurven fandt jeg, under en udstoppet tjur, min tipoldefars dagbog. Vil I tro det?! Han var, som Brians forfader, med på Nautilus, som kahytsdreng(?). Under alle omstændigheder et sært og uforudset sammenfald. Men nu var der heller ikke så mange mennesker i gamle dage, hvilket afstedkom at de samme personer blev brugt til langt flere ting end i dag.
Dagbogen var fedtet, som var den dækket af et tyndt lag magarine. Måske fordi det udstoppede fjerkræ under hvilket jeg fandt den, lækker en lind olieagtig væske. Hvorom alting her, følger her udvalgte brudstykker af Flavius Druckpheldt Phroelich’s nassede dagbog.

En gæv gammel søulk, var han.
Flavius Druckpheldt Phroelich

Deen Fjortendes maj, 1889
Haver nok eengang brugt den ganske aftenstund på rengioering i J. Moerch’s cahyt. Kampen mod gjenstriidigt og forunderligt pletviis smuds har ganske fjernet adskillige lag fernis fra doerk saavel som skot. Rust anes hiid og diid. Jeg frygter for skrogets integriteet.

Deen Attende maj, 1889
Mestens af denne dag har, ligesom de foregaaende mange, set os neddykket. Vask af hoser synes ubesvaeret, når besaetningen fattes fast grund under fod. Viildmand på tropens oe lader sig ikkun svaert fange, hvilket uvaergeligt afsteedkommer tilsoelede klaeder. Dog kraever gast Moerk’s benklaeder stadig voldsommere tvaetning. Saerligt bundstykket volder mig kvaler. Jeg mistaenker skoedesloes haandtering af suppeslev eller oelkrus.

Deen Foerste Juni, 1889
Har vaeret foruden soevn den ganske nat. Aarsagen skal findes i rytmisk banken ii eller omkring Juncker’s cahyt. Vil soege at localisere og hvis muligt bortfierne aarsagen.
Dagens dont bestaahr desphoruden i tilveiebringelse af den bortkomne toende stempelfedt.

Deen Fiortendes Juli, 1889
Captajnen haver til sin store misfornoejelse giort den opdagelse at talrige blade i vaerket Monckey Genitalia – Eet Stuudium Udi Forplantning er ganske som liimet til hverandre. Ligeså er bindet om rundorme i samlingen Bloeddyr och Anden Hvirvelloes Existens ulaeselig, grundet slige omstaendigheder. Jeg maa, ved den aarle morgenstund, fordre en opbloedning af litteraturen i kradse vaedsker, saa bindemiddelet oploese sig. Koejen maa dog vaebne sig med taalmod, da Juncker just har udbedt sig min assistance udi haandtering af en bandiit. Antageligen baadsmand Circhumphlecks i kachotten, friihedsberoevet saaledes grundet usoemmelig forvaltning af kostbahr kompas-spriith.

Here be dragons!
Eneste kendte kort over dette ‘Belgien’.

Deen Femtende Juli, 1889
Jeg har besluttet mig at afmoenstre dette ugudelige fartoej i al hast.

Det var det sidste i denne journal. Ingen hørte fra ham siden. Rygter vil vide at min tipoldefar aldrig stiftede familie, men ernærede sig som krabbedomptør i Belgien til sine dages ende – men jeg har grund til at tvivle på ægtheden af disse rygter. Hvis det lykkes mig at finde flere dagbøger vil jeg naturligvis bringe disse her på siden eller ved statsradiofonien.