Jeg er 100% Landsforrædder
af Lars Thorsen

Jeg nægter at acceptere Danmarks særstatus i den frie Verden.
Jeg har ikke forstået at dansk frihed er bedre end almindelig, international, frihed.
Jeg anerkender ikke at mit folk er moralsk, intellektuelt og fornuftsmæssigt overlegent.
Så jeg er en skurk, en stratenrøver og en bandit!
Jeg er terroristsympatisør og dokumenteret medlem af Femte Kolonne.

Dansk Frihed er nemlig ikke bare frihed til at gøre hvad man vil, det er også frihed for at skulle leve med konsekvenserne af eens handlinger. I Danmark kan man røve en bank uden at nogen taber penge på det. Man kan køre bil præcis som det passer een uden at nogen, nogensinde risikerer at komme til skade ved det. Hvis man begår bedrageri i Danmark udnævnes man selvfølgelig til folketingsmedlem.
Alligevel går jeg og synes at samme spilleregler skal gælde for Os som for alle andre.

Pæn gynter lige der
Se dét var en ordentlig forrædder,
Ham kan jeg ikke måle mig med!

Vi danskere er ikke bare genetisk bedre end alle andre: Nej, vi er overlegne helt ned på det molekylære, det atomare, ja selv det kvantemekaniske plan. Så vi behøver da ikke tage hensyn til nogen. Danske pikke er hårdere, større og mere knortede end nogen andres i hele verden. Hver gang en dansker lader sit vand på gaden stiger ejendomsværdien i miles omkreds. Vores naturlige, medfødte og iboende overlegenhed er anerkendt alle vegne – hvorfor skulle tyskerne ellers have udkæmpet Anden Verdenskrig, blot for at besidde Danmark og danskerne? Det er et historisk faktum at det var danskeres modstandskamp der førte til Det Tredje Riges fald!
Og det har jeg fjols aldrig lært.

Nationen Danmarks grænser er ikke arbitrære og omskiftelige som andre staters. Danmark hæver sig over Jordens lande, i kraft af sin medfødte værdighed. Danmark kan ikke begå fejl! Verden er bare ikke dygtig nok, eller hurtig nok, om at tilpasse sig de forhold som vore beslutninger dikterer for resten af menneskeheden. Hvis vi importerer for 1 milion kroner fra et land, og eksporterer for 1 miliard til samme land, er det ikke os der vil lide skulle den handelsaftale bryde sammen. Nej, det er det andet land som må lide spot og spe, grusom udstødelse, og komplet tab af selvværdsfølelse, når vi ikke vil være venner med dem mere.
Det er noget jeg bare skal have igennem min tommetykke pandeskal.

Maleri er hvad der venter!
Det er hvad der venter mig!

Danmark er så betydningsfuldt at hvis en enkelt terrorhandling, rettet mod os, skulle have samme konsekvenser som den i New York i 2001, så behøvede den kun at slå 55-60 danskere ihjel. Ikke at det overhovedet ville kunne lade sig gøre – eller nogen ville turde lægge sig ud med en så slagkraftig, indflydelsesrig og frem for alt elskelig nation.
Denne eviggyldige sandhed fornægter jeg, og forskriver dermed min snuskede, små-pædofile sjæl til svovlsø, fortabelse og helvedes harske stegefedt!

Det er derfor jeg er en svinsk Landsforrædder, som ikke skulle have lov til at stemme eller have Pas og Dankort!
Men når jeg engang fatter det skal jeg nok skamme mig,
Det lover jeg!