Ord Som Ikke Findes, Men Som Afgjort Burde
af Thor Frølich
OG BÆR!!!!!!!!!
MARENGS!!!!!!!!!!

Busloren
Humør hvori man kun nødtvungent ønsker at gøre brug af offentlige transportmidler. Almindelig sindstilstand hos dannede mennesker, som naturligt vægrer sig ved at dele karet med unge lømler og andet pak. Afhjælpes bedst ved brugsret over eller ejerskab af et automobil, til nød cykel.

Eksempel på brug: “Frk. Faber var også denne dag svært busloren, men DM i marengs ventede ikke på nogen og 5A kørte trods alt lige til døren.”

Lummerik
Se: Hørmeneutiker

Kammersjukøs
Genstand eller person som er predisponeret for at blive nogens kammersjuk. Det kan dreje sig om en beklædningsgenstand, som man ikke kan undgå at komme til at holde urimeligt meget af. Eller en person med uhørt gode manerer. Eventuelt en meget behagelig og håndværks- og prismæssig gunstig tandlæge.

Eksempel på brug: “Domptøren slog mig som særdeles kammersjukøs. Ikke et under, at elefanterne arter sig så flinkt.”

Hørmeneutiker
Se: Fjertenbuks

Hertil og ikke længere!
Den private ejendomsrets vogter!

Kratfældig
At have hang til unødig skovhugst. Udmønter sig i en, for skovriddere og uskyldige havejere ofte irriterende adfærd, hvor den kratfældige person uden forudgående tilladelse fordufter med nyligt plantede vækster.

Eksempel på brug: “Den kratfældige Johann var snart raget uklar med grundejerforeningen. Langs skel skulle stå ligusterhække, således foreskrev vedtægterne. Det frivillige hverv som praktisk mand overgik til den mere medgørlige Kenneth.

Strepsonger
Særlige handsker til hænder med kun fire fingre. Ofte udført i garvet odderskind. Almindeligvis er odderen bortvist fra det benyttede skind, forud for brug. Strepsongen er populær blandt mennesker med flere end tre fingre, men færre end fem på hver hånd. Tilsvarende upopulære blandt oddere.

Eksempel på brug: “Medens resten af selskabet tog handsker på deres helt normale hænder, iførte Karsten sig sine strepsonger. Derved var også hans ualmindelige hænder i sikkerhed for vejrligets ubarmhjertige tosserier. Og det helt uden brug af uklædelige vanter.”

Fjertenbuks
Se: Vindvorn